Allmäna villkor

Allmäna villkor


Denna webbplats (www.ledhuset.se) ägs och underhålls av E&S Trading HB. För tillgång till och användning av denna webbplats gäller följande regler och villkor samt gällande lagstiftning. Genom ditt besök på denna webbplats accepterar du villkoren. Om du inte accepterar villkoren ska du inte besöka denna webbplats. E&S Trading HB förbehåller sig rätt att när som helst ändra dessa regler och villkor. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att försäkra dig om att du läst och accepterat gällande villkor, eftersom de är bindande för dig.

Du kan använda denna webbplats för personlig underhållning och upplysning. Du får emellertid inte reproducera, kopiera, vidarebefordra, revidera, framställa eller på andra sätt ändra innehållet på denna webbplats utan skriftligt samtycke från E&S Trading HB. Varken egendomsrätt eller upphovsrätt övergår till tredje part genom användning av eller tillgång till denna webbplats. Tvärtom stannar alla rättigheter till denna webbplats som exklusiv egendomsrätt hos E&S Trading HB och anslutna bolag. E&S Trading HB lämnar inga garantier för att innehållet på denna webbplats eller webbplatser länkade till denna webbplats är korrekt eller fullständigt. Allt material på denna webbplats hänför sig endast till produkter eller tjänster som säljs eller tillhandahålls av E&S Trading HB. Varken E&S Trading HB eller dess anslutna bolag är ansvariga för direkta förluster, indirekta förluster, följskador eller rättsliga påföljder som beror på a) tillgång till (eller bristande tillgång till) att besöka denna webbplats b) användning av (eller bristande tillgång till användning av) något innehåll på denna webbplats c) eller innehållet på någon webbplats som är länkad till denna webbplats.

E&S Trading HB garanterar inte att denna webbplats, eller den server som ger tillgång till webbplatsen, är fri från virus eller andra skadliga egenskaper. Alla kostnader för nödvändig service, reparation eller ändring ska bäras av dig (och inte av E&S Trading HB). All kommunikation eller allt material som du skickar med post eller överför till denna webbplats via internet är och kommer att behandlas som icke-förtrolig/icke-förtroligt och utan tillknutna rättigheter och kommer att underkastas exklusiv egendomsrätt för E&S Trading HB. Genom att överföra eller skicka kommunikation eller material till denna webbplats accepterar du att E&S Trading HB eller alla anslutna bolag kan använda din kommunikation och/eller ditt material till vilket som helst ändamål, inklusive återutgivning, vidarebefordran, offentliggörande, radioutsändning och utskick med post.

E&S Trading HB är inte förpliktigat att svara på meddelanden skickade till denna webbplats, liksom E&S Trading HB inte ska betala ersättning för sådan kommunikation och/eller sådant material. Du får inte skicka eller överföra material med olagligt, hotande, åsidosättande, nedsättande, obscent, pornografiskt, opassande eller blasfemiskt innehåll eller material som kan utgöra eller uppmana till beteende som kan betraktas som straffbart eller överträdelse av någon lagstiftning.

E&S Trading HB har endast för avsikt att använda namn, logotyper eller varumärken på denna webbplats i de territorier i vilka E&S Trading HB eller anslutna bolag har rätt att göra detta, antingen på grund av varumärken (sökta eller registrerade), licenser eller av annan grund. För att undvika tveksamheter har E&S Trading HB inte för avsikt att använda något namn, någon logotyp eller något varumärke på något territorium där E&S Trading HB inte har rätt till detta, och kommer inte att leverera eller erbjuda sig att leverera produkter och/eller tjänster försedda med sådant namn, sådan logotyp eller sådant varumärke på något sådant territorium.

Bruk eller missbruk av varumärken eller annat innehåll på denna webbplats, bortsett från vad som framgår av dessa regler och villkor anförda på denna webbplats, är strängt förbjudet. Dessa regler och villkor är underkastade svensk rätt. Genom besök på och användning av denna webbplats accepterar du att alla tvister endast kan avgöras av domstolarna i Sverige.

Dessa regler och villkor gäller från den Juli 2011.